fredag 15 januari 2010

Latinska citat

Ab imo pectore -- "Av hela mitt hjärta"
Carpe diem -- "Fånga dagen"
Cuiusvis hominis est errare -- "Vem som helst kan fela"
Errare humanum est, ignoscere divinum -- "Att fela är mänskligt, att förlåta gudomligt"
Fide, sed cui, vide -- "Lita på, men ta reda på vem"
Fides, spes, caritas, maior autem horum est caritas -- "Tro, hopp och kärlek, och störst av dem är kärleken"
Fortuna caeca est -- "Lyckan är blind"
Hic et nunc--"Här och nu"
Iuvenis et magnificus miles sum fidem mihi habens vitam persequor. -- "Ung och stolt, jag är en krigare. Med tron på mig, går livet vidare."
/E

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar